Резолюція

науково-практичної конференції

«Компетентнісний підхід до організації навчально-виховного процесу як пріоритет модернізації освіти України»

29 квітня 2014 року в Мигіївській ЗОШ І-ІІІ ступенів відбулася науково-практична конференція «Компетентнісний підхід до організації навчально-виховного процесу як пріоритет модернізації освіти України».

Тематика і зміст доповідей, поданих для участі в конференції свідчать про актуальність проблеми та необхідність її розв’язання шляхом реалізації компетентнісного підходу, розробки та впровадження сучасних підходів до навчання.

Під час роботи конференції на пленарному засіданні розглянуто теоретичні засади компетентнісного орієнтованого навчання.

У ході роботи трибуни передового педагогічного досвіду учителі школи презентували власні напрацювання впровадження компетентнісно орієнтованого навчання.

Учасники конференції визначають:

· компетентнісний підхід забезпечує формування й розвиток ключових (базових, основних, надпредметних) і предметних компетентностей особистості;

· компетентнісний підхід в освіті пов'язаний з особистісно зорієнтованим і діяльнісним підходами до навчання, оскільки стосується особистості учня й може бути реалізованим і перевіреним тільки у процесі виконання конкретним учнем певного комплексу дій;

· перспективність компетентнісного підходу полягає в тому, що він передбачає високу готовність випускника школи до успішної діяльності в різних сферах;

· ключові компетентності формуються в процесі навчання засобами усіх без винятку предметів й виховних заходів.

За результатами роботи конференції вироблено рекомендації:

1. Здійснювати навчання учнів відповідно до змісту і вимог галузей Державних стандартів освіти з метою побудови навчального процесу на якісно новому рівні на основі компетентнісного підходу до навчання учнів, впровадження продуктивних технологій навчання.

2. Упроваджувати сучасні ефективні форми і методи організації навчально-виховного процесу з питань формування компетентностей учнів.

3. Створювати сприятливі умови для запровадження інноваційних підходів до організації навчально-виховного процесу шляхом використання сучасних засобів інформатизації.

4. Розмістити матеріали конференції на шкільному сайті.

Програма науково-практичної конференції

/Files/images/konf1.jpg

/Files/images/konf2.jpg

/Files/images/konf3.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 353

Коментарi

  • Write College Essay

    2018-02-24 04:47:39

    essay video essay writing 3rd grade worksheet persuasive essays [url=http://essays.store]essay writing tip[/url]...